Forlengelse av koronaloven på høring

Dette innholdet er mer enn 8 måneder gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert. Du finner oppdatert informasjon på temasiden Koronasituasjonen.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut høringsbrev om forlengelse av koronaloven. Høringsfristen er satt til onsdag før påske.

– Vi ber om høringsinstansenes syn på om varigheten av koronaloven bør forlenges med én måned, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Koronaloven trådte i kraft 27. mars og vil automatisk bli opphevet etter en måned. Stortinget vedtok 21. mars den midlertidige loven som gir regjeringen fullmakter til å gjennomføre nødvendige og forholdsmessige tilpasninger i en begrenset periode.

Det foreslås også enkelte mindre endringer i loven.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. 

Les høringsbrevet her