Forlengelse av koronaloven på høring

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Justis- og beredskapsdepartementet har sendt ut høringsbrev om forlengelse av koronaloven. Høringsfristen er satt til onsdag før påske.

– Vi ber om høringsinstansenes syn på om varigheten av koronaloven bør forlenges med én måned, sier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Koronaloven trådte i kraft 27. mars og vil automatisk bli opphevet etter en måned. Stortinget vedtok 21. mars den midlertidige loven som gir regjeringen fullmakter til å gjennomføre nødvendige og forholdsmessige tilpasninger i en begrenset periode.

Det foreslås også enkelte mindre endringer i loven.

Høringer er åpne, og alle kan sende innspill. Høringssvar sendes inn digitalt ved å bruke skjemaet for høringssvar på regjeringen.no. 

Les høringsbrevet her