Forlenger bonusordning for levendelagring av fisk

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Regjeringen ønsker å motivere til mer levendelagring av fisk for å øke verdiskapingen i torskesektoren gjennom å strekke tilgangen på fersk fisk ut over vintersesongen.

- Levendelagring vurderes fortsatt som en ny næring som er kapital- og kompetansekrevende, og vi er ennå inne i en periode hvor mer kunnskap er nødvendig for at næringen skal stå på egne ben, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Fiskeriminister Elisabeth Aspaker og levendelagring av torsk (Bjarkøy)

- Den viktigste motivasjonsfaktoren er kvotebonusen. For å sikre forutsigbarhet for aktørene vil regjeringen forlenge kvotebonusordningen også utover 2017 slik at flere får tid på seg til å gjøre nødvendige investeringer. På dette punktet overoppfylles lovnadene i regjeringens strategi for levendelagring av fisk, sier Aspaker.

Landingene av levendelagret torsk har økt markant til 5 800 tonn i 2015 mot 4 150 tonn i 2014. Interessen vokser både fra kjøpere og fiskere foran 2016-sesongen. Det er også kommet flere mottaksanlegg.

Kvotebonusordningen vil senest bli evaluert i løpet av 2017.