Forlenger unntak fra avkortingsreglene for pensjonert helsepersonell

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen forlenger midlertidig unntak fra avkortingsreglene for alderspensjon og AFP fra offentlig tjenestepensjonsordning som følge av covid-19.

Normalt skal alderspensjon og AFP fra offentlig tjenestepensjonsordning avkortes for arbeidsinntekt, men siden mars 2020 har arbeidstakere i helsevesenet vært unntatt fra avkortingen. Unntaket er begrunnet i det ekstra bemanningsbehovet som pandemien har påført helsevesenet, og forlenges til 1. september 2022.

– Pensjonert helsepersonell har gjort en viktig jobb under pandemien og det er fortsatt behov for deres arbeidskraft slik at forsvarlig drift kan opprettholdes under ferieavviklingen i sommer, sier statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet Maria Schumacher Walberg (Ap).

Unntaket fra avkortingsreglene skulle opprinnelig opphøre 30. juni, men er forlenget i to måneder, slik at det opphører 1. september. Forlengelsen er begrunnet i at helsevesenet fortsatt må håndtere pandemien, og det kan være utfordrende at unntaksordningen opphører rett før sommerferien.