Forlenget varighet for forsøk med tiltak på skip

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

I oktober 2021 ble det innført et ettårig forsøk med avklaring og arbeidsutprøving på skip. Nå forlenges den midlertidige forskriften med seks måneder.

Hensikten med forsøket er å rekruttere unge brukere som enten har vært vanskelig å motivere for andre tiltak, eller der tradisjonelle avklarings- og arbeidstreningstiltak ikke har gitt tilstrekkelig effekt. For å legge til rette for at det skal være mulig å seile i internasjonalt farvann, er det gitt en midlertidig forskrift som åpner for at tiltaket kan anvendes utenfor landets grenser.

Da erfaringsgrunnlaget fra ordningen er lite har Arbeids- og inkluderingsdepartementet forlenget den midlertidige forskriften med seks måneder, til og med den 30. april 2023.