Formidling av arbeidskraft i jord- og skogbruket

Informasjon om koronasituasjonen endrer seg raskt og kan derfor være utdatert. 

Sjekk temasiden Koronasituasjonen for siste nytt fra regjeringen, eller Helsenorge.no for oversikt over råd og regler om koronaviruset.

Det er stor mangel på arbeidskraft i landbruket, spesielt er det nå stort behov i grøntsektoren. Vi oppfordrer nå både de som mangler arbeidskraft og de som kan ta seg en jobb i landbruket om å bruke de kanaler som finnes. Bruk arbeidsplassen.no eller Norske Landbrukstenester sin portal for formidling av arbeidskraft.

I en tid der en rekke arbeidstakere opplever å bli permitterte, står jordbruket i en situasjon der mangelen på arbeidskraft vil bli stor. Landbruks- og matminister Olaug Bollestad og leder av Norges Bondelag Lars Petter Bartnes deltok i dag på et møte med organisasjonene i arbeidslivet ledet av arbeids- og sosialminister Røe Isaksen, hvor mangelen på arbeidskraft i jord- og skogbruket var et sentralt tema.

– Landbruket står foran en arbeidsintensiv periode, og det haster å få på plass gode løsninger. Jeg er glad for at alle som deltok på møtet er innstilt på å finne gode løsninger der vi kan bruke folk som nå står uten arbeid for å dekke behov for arbeidskraft i landbruket, sier landbruks- og matminister Olaug Bollestad (Krf).

– Behovet er stort og det er viktig at det nå kommer løsninger som sikrer at bonden får tak den arbeidskraften som trengs, sier Lars Petter Bartnes, leder i Norges Bondelag.

Det er vanlig å benyttet seg av sesongarbeidere i jord- og skogbruket. Frem til nå har denne sesongarbeidskraften primært vært basert på utenlandske arbeidere. Situasjonen med koronaviruset, økte grensekontroller, stengte flyplasser og havner, samt strenge karanteneregler i mange land, gjør at det per nå er krevende å benytte seg av utenlandsk arbeidskraft. Derfor må norske bønder i større grad måtte basere seg på norsk arbeidskraft.

En rekke arbeidstakere er allerede permitterte, og NAV får daglig inn ti-tusentalls søknader om dagpenger. Det er viktig å ha effektive formidlingskanaler mellom bonden og ledig arbeidskraft. Tilgjengelig arbeidskraft i primærproduksjonen er avgjørende for forsyningen av mat.