Fornyet klimapartnerskap med Tanzania

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Norge og Tanzania er nære partnere i landbrukssektoren. Jeg er veldig glad for at vi har styrket samarbeidet om et langsiktig klimapartnerskap, sier utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim.

Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og Tanzanias minister for miljø og unionssaker Dr. Selemani Said Jafo  . Foto: Mariken Bruusgaard Harbitz
Utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim og Tanzanias minister for miljø og unionssaker Dr. Selemani Said Jafo er enige om å styrke det langsiktige klimasamarbeidet. Foto: Mariken Bruusgaard Harbitz

Tvinnereim og Tanzanias minister for miljø og unionssaker Dr. Selemani Said Jafo møttes i margen av Cop27. Møtet munnet ut i en felles erklæring om å fornye det langsiktige klimapartnerskapet mellom Norge og Tanzania.

Møtet mellom de to ministrene fant sted kun to måneder etter at utviklingsministeren besøkte Tanzania hvor hun blant annet møtte landets president, Samia Suluhu Hassan. Tanzania har høye nasjonale klimamål, men opplever også økende utfordringer blant annet som følge av tørke og flom. Samtidig har Tanzania et klimapartnerskap med Norge siden 2008 og et nært samarbeid på områder som energi og landbruk. Det gir et godt grunnlag for å styrke klimasamarbeidet.

Under møtet var Tvinnereim og Jafo enige om å arbeide for å fornye det tosidige klimapartnerskapet fra 2008. I en felles uttalelse etter møtet vektla ministrene at Norge og Tanzania står sammen om å oppnå målsettingen i Parisavtalen, herunder å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader.

Regjeringen har besluttet å doble klimafinansieringen frem mot 2026 og innenfor dette tredoble finansiering av klimatilpasning. Hensikten er nettopp å bistå land som Tanzania med å oppfylle nasjonale klimamålsettinger rapportert inn under Parisavtalen og nasjonale klimatilpasningsplaner.

Med et over 50 år langt samarbeid innen ren energi, sterke norske kompetansemiljøer og et nært og godt samarbeid i landbrukssektoren, ligger forholdene godt til rette for å videreutvikle klimasamarbeidet i årene som kommer.