Forslag til tre nye forskrifter er sendt på høring

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Forsvarsdepartementet sendte 22. august ut forslag til tre nye forskrifter på høring.

Forslaget omfatter en revisjon og en sammenslåing av bestemmelser fra ni forskrifter. Forskriftene er fastsatt med hjemmel i heimevernloven, vernepliktsloven, forsvarspersonelloven og militærnekterloven.

I juni 2016 vedtok Stortinget en ny lov om verneplikt og tjeneste (forsvarsloven), der de nevnte lovene er slått sammen. Lovrevisjonen har gjort det nødvendig å også revidere forskriftene til disse fire lovene.

Forsvarsloven er en del av prosjektet «Klart lovspråk».  Klart lovspråk er også et mål for dette forslaget. Det er viktig for Forsvarsdepartementet at regelverket er enkelt og lett tilgjengelig. Vi ber derfor særlig om innspill på om forskriftene er brukervennlige.

Frist for å svare på høringen er 22. november 2016.

Her kan høringsdokumentene leses: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---forslag-til-tre-nye-forskrifter.-revisjon-av-forskriftene-til-lov-om-verneplikt-og-tjeneneste-i-forsvaret-forsvarsloven/id2509342/