Forslag om skjerpede krav til fakturering av kredittkortgjeld

Finansdepartementet har i dag sendt utkast til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld på høring.

– Kredittkort kan i mange tilfeller være praktisk, men kundene skal ikke bli forledet til å bli sittende med gjelden lenger enn de ønsker slik at de pådrar seg store renteutgifter. Jeg ba i september Finanstilsynet om å utarbeide utkast til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Finanstilsynet har tidligere fastsatt retningslinjer for hvordan bankene og finansieringsforetakene bør fakturere kredittkortgjeld, men det har vist seg at retningslinjene ikke i tilstrekkelig grad har blitt fulgt opp. Dette kan ha ført til at mange har betalt tilbake gjelden senere enn de ellers ville gjort, og at renteutgiftene har blitt større.

– Det er viktig at fakturaene er oversiktlige og enkle å forstå og forholde seg til for kundene, sier finansministeren. Det må blant annet fremgå av betalingsfeltet på fakturaen hva kunden skylder.

Finanstilsynet har oversendt et utkast til forskrift til Finansdepartementet, og det er dette utkastet som nå sendes på høring. Høringsfristen er seks uker.

Les høringen her

Til toppen