Høring - forslag til forskrift om fakturering av kredittkortgjeld mv.

Status: Under behandling

Høringsfrist: 10.01.2017