Saksgang: Forskrift om fakturering av kredittkortgjeld

Finansdepartementet har fastsatt forskrift om fakturering av kredittkortgjeld. Forskriften pålegger finansforetakene å fylle ut samlet utestående kreditt i beløpsfeltet på fakturaen. Forskriften er en del av regjeringens arbeid med å forebygge gjeldsproblemer i private husholdninger.
Følg saken