Forslag til endring av lov om elsertifikater på høring

Olje- og energidepartementet har i dag sendt et forslag til endring av lov om elsertifikater på høring. I høringsnotatet foreslås det å gi departementet hjemmel til å fastsette elsertifikatkvoter i forskrift. Det foreslås at loven angir de sentrale prinsippene som skal ligge til grunn for endringer av elsertifikatkvotene gjennom forskriften.

Norge og Sverige har siden 1. januar 2012 hatt et felles marked for elsertifikater. Samlet mål for fornybar elektrisitetsproduksjon i det felles elsertifikatmarkedet er 28,4 TWh i 2020. I henhold til avtalen mellom Norge og Sverige om et felles marked for elsertifikater av 29. juni 2011 (endret 8. april 2015) skal partenes beslutninger om forhold som berører vesentlige rammebetingelser for elsertifikatmarkedet fortrinnsvis gjøres ved såkalte kontrollstasjoner. En kontrollstasjon innebærer gjennomføring av felles utredninger og drøftelser om blant annet behov for endringer eller justeringer i regelverket om elsertifikater. Første kontrollstasjon ble gjennomført med lovendringer som trådte i kraft 1. januar 2016. Arbeidet med en ny kontrollstasjon har avdekket et behov for lovendringer i elsertifikatloven som beskrevet høringsnotatet.

Les høringsnotatet her.

Til toppen