Forslag til endringer i verdipapirfondforskriften sendes på høring

Endringene omhandler depotmottakers plikter.

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til gjennomføring av framtidige EØS-forpliktelser som tilsvarer forordning (EU) 2016/438 om depotmottakeres plikter.

Høringsnotatet er utarbeidet av Finanstilsynet.

Høringsfristen er 21. mars 2017.

Til høringen med tilhørende dokumenter

Til toppen