Forslag til ny verdipapirregisterlov sendt på høring

Finansdepartementet har i dag sendt på høring forslag til ny verdipapirregisterlov.

Rapporten inneholder forslag til gjennomføring av forordning (EU) 909/2014 om forbedring av verdipapiroppgjøret i Den europeiske union og om verdipapirregistre (CSD-forordningen) og forslag om innsyn i hvem som eier obligasjoner. Rapporten er utarbeidet av en arbeidsgruppe nedsatt av Finanstilsynet.

Arbeidsgruppen har foreslått at kommende EØS-forpliktelser som tilsvarer CSD-forordningen, gjennomføres i ny lov om registrering av finansielle instrumenter og om verdipapiroppgjør. I rapporten er det også foreslått endringer i blant annet aksjelovene som følge av CSD-forordningen.

Rapporten inneholder dessuten forslag til regler om innsyn i hvem som er eiere av obligasjoner, se kapittel 18 til 21.

Høringsfristen er 8. februar 2017.

Les høringen her

Til toppen