Forslaga til innstramming i asylpolitikken

Sted: Statsministerens kontor

Statsministeren og innvandrings- og integreringsministeren har invitert dei parlamentariske leiarane på Stortinget til eit møte på Statsministerens kontor for å diskutere forslaga til innstramming i asylpolitikken.

Målet med møtet er å gå grundig igjennom høyringsforslaga, oppklare uavklarte spørsmål og kartleggje kva punkt som er vanskelegast for dei ulike forlikspartane.

Pressekontakt er statssekretær Sigbjørn Aanes, mobil 928 87 886.