Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Første fase av Bypakke Nedre Glomma klar for oppstart

– Det er viktig å løse trafikale utfordringer i Nedre Glomma-regionen. Regjeringen fremmer nå forslag til Stortinget om å starte opp første fase av bypakken. Det er viktig for å sikre god fremdrift og starte utbyggingen av de høyest prioriterte prosjektene, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Forslaget om utbygging og finansiering av fase 1 av bypakken ble lagt fram i statsråd i dag.

- Vi foreslår nå å gi grønt lys til prosjektene i første fase. Stortinget vil i sin behandling gjøre endelig vedtak. Samtidig må vi sikre god fremdrift i planleggingen av de øvrige prosjektene i bypakken. Vi må ha tilstrekkelig fakta om kostnader og gjennomføring til at prosjektene kan gå gjennom vanlig prosess med kvalitetssikring før de fremmes for behandling i Stortinget, sier Solvik-Olsen.

I fase 1 av Bypakke Nedre Glomma i Østfold prioriteres prosjektet rv 110 Ørebekk – Simo i Fredrikstad. I tillegg prioriteres en rekke kollektivtrafikktiltak og tiltak for gående og syklende både i Fredrikstad og Sarpsborg. Videre foreslås midler til planlegging av programområdetiltak i fase 1 og prosjekter som er aktuelle i neste fase av bypakken. Første fase har en økonomisk ramme på 1,2 milliarder kroner. Finansieringen er basert på bompenger, statlige og fylkeskommunale midler. Bompengeinnkrevingen er forutsatt å starte når rv 110 Ørebekk-Simo er åpnet for trafikk, noe som etter planen vil skje i 2017.

Forslaget til hele Bypakke Nedre Glomma omfatter blant annet utbygging av hovedvegnettet, nye vegbruer over Glomma, etablering av et sammenhengende sykkelvegnett, bygging av kollektivfelt og tiltak for å styrke kollektivtrafikken. Tiltakene i pakken er foreslått finansiert med statlige, fylkeskommunale og kommunale midler, i tillegg til bompenger. Den økonomiske rammen for hele pakken i det lokale forslaget er på om lag ni milliarder kroner.

 

For mer informasjon:

Prop. 50 S (2014-2015) - Utbygging og finansiering av fase 1  av Bypakke Nedre Glomma i Østfold

Til toppen