Prop. 50 S (2014-2015)

Utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma i Østfold

Samferdselsdepartementet fremmer i proposisjonen forslag om utbygging og finansiering av fase 1 av Bypakke Nedre Glomma i Østfold. I fase 1 prioriteres prosjektet rv 110 Ørebekk – Simo i Fredrikstad. I tillegg prioriteres en rekke kollektivtrafikktiltak og tiltak for gående og syklende både i Fredrikstad og Sarpsborg. Videre foreslås midler til planlegging av programområdetiltak i fase 1 og prosjekter som er aktuelle i neste fase av bypakken. Prosjekter og tiltak i fase 1 av Bypakke Nedre Glomma har en økonomisk ramme på 1,2 mrd. 2014-kr. Finansieringen er basert på bompenger, statlige og fylkeskommunale midler.

Les dokumentet

Videre behandling av saken

Følg proposisjonen på Stortinget