Første møte i klima- og miljøministerens klimaråd 16.12

Presseinvitasjon

Klima- og miljøministerens klimaråd har sitt første møte 16. desember. Klimarådet er bredt sammensatt av representanter for næringsliv, arbeidslivsorganisasjoner, miljøorganisasjoner og forskere.

Tid: Tirsdag 16.12, kl 12.00

Sted: Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 20

(oppmøte kl 1150, ta med legitimasjon)

Statsråd Tine Sundtoft leder møtet som varer frem til kl 15.30. Første del av møtet er åpent for pressen. Det blir intervju- og fotomuligheter.

Klimarådet får  i oppgave å gi råd og innspill til hvordan klimaforliket kan forsterkes og Norge settes på sporet av lavutslippssamfunnet i 2050. Rådene som gis blir  offentlige. Les mer om klimarådet her.

På grunn av plass: Obligatorisk påmelding til kommunikasjonsrådgiver Erik Aasheim erik.aasheim@kld.dep.no, 40224747

 

 

Til toppen