Forsterket innsats mot sammensatte trusler

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen forsterker samarbeidet mellom PST, det øvrige politiet, Etterretningstjenesten og Nasjonal sikkerhetsmyndighet i Nasjonalt etterretnings- og sikkerhetssenter (NESS) for å styrke evnen til å håndtere sammensatte trusler.

– E-tjenesten og PST advarer om økt etterretningstrussel mot og i Norge. Sammen med forsvarsministeren, er jeg glad for å kunne offentliggjøre at vi nå har besluttet et nytt tiltak. I NESS skal Politiets sikkerhetstjeneste, Etterretningstjenesten, Nasjonal sikkerhetsmyndighet og det øvrige politiet samarbeide for å styrke vår nasjonale evne til å oppdage og forstå sammensatte trusler – og våre egne sårbarheter – samt for å sikre god beslutningsstøtte til myndighetene, sier justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl.

Eksempelvis vil senteret utarbeide felles trussel- og risikovurderinger, som vil styrke Forsvarsdepartementet, Justis- og beredskapsdepartementet, og særlig utsatte sektorers evne til å finne tiltak som kan redusere sin egen risiko. Senteret skal etter hvert også kunne knytte til seg andre partnere, blant annet i lys av utviklingen i trussel- og risikobildet.

– Kampen mot sammensatte trusler handler om å forsvare Norge og våre interesser mot fremmede stater som direkte eller indirekte vil ramme norsk sikkerhet. Sammensatte trusler er en del av en det vi står overfor, hvor fremmede stater kombinerer både lovlige og ulovlige metoder for å nå sine mål og derved true våre nasjonale sikkerhetsinteresser, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram.