Nyheter

Forsvarsmuseene styrkes og omorganiseres

Regjeringen vil løfte økonomien til Forsvarets museer, og organisere de på en måte som gir utviklingskraft fremover. I dag er Forsvarets museer organisert under Forsvaret. Nå løftes museene ut og blir et statlig forvaltningsorgan under Forsvarsdepartementet. For 2024 foreslår vi også å øke bevilgningen med 22 millioner kroner. – Forsvarshistorien er historien om Norge, sier forsvarsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

Forsvarets museer er viktige formidlere av militær kultur og historie og gir innsikt og viten om norgeshistorien. Hovedoppgaven er å bevare, dokumentere og formidle Forsvarets materielle kulturarv og norsk forsvarshistorie.

– Forsvarets hovedformål er ikke å drive museer, men formidlingen av nasjonens felles forsvarshistorie og kunnskapen om den bidrar til å bygge forsvarsvilje. Vårt mål er at museene skal få en høyere kvalitet, noe som vil komme både publikum og ansatte til gode, sier forsvarsministeren. 

En ny organisasjonstilhørighet vil også ivareta prinsippene om at kulturinstitusjoner skal ha en armlengdes avstand til den som styrer og at de skal ha en faglig autonomi. Når museet selv styrer sin virksomhet, vil dette kunne legge bedre til rette for å styrke museumskompetansen, effektivisere virksomheten og skaffe inntekter.

– Vi foreslår en styrking på 22 millioner kroner i 2024 til Forsvarets museer. Dette er en god start for den videre utviklingen av Forsvarets museer, sier Gram.

Regjeringens forslag til hvordan museumsorganisasjonen skal videreutvikles innenfor forsvarssektoren vil fremmes som del av neste langtidsplan for forsvarssektoren. Målet er at den nye organiseringen skal tre i kraft i 2025.

Forsvarets museer inkluderer Luftforsvarsmuseet i Bodø, Rustkammeret i Trondheim, Bergenhus festningsmuseum i Bergen, Oscarsborg festningsmuseum i Drøbak, Marinemuseet i Horten og Forsvarsmuseet og Norges hjemmefrontmuseum på Akershus festning.

Rustkammeret i Trondheim er et av museene som vil bli styrket og omorganisert.
Rustkammeret i Trondheim er et av museene som vil bli styrket og omorganisert. Foto: Forsvaret