Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Fortsetter den militære innsatsen i Irak

- Norge viderefører det militære bidraget til opptrening av sikkerhetsstyrker i Irak ut 2020, sier statsminister Erna Solberg som besøker de norske soldatene i Operasjon Inherent Resolve i dag.

Styrkebidraget, som er lokalisert i Anbar-regionen i Irak, blir videreført med om lag 70 personell ut 2020.

Norge stiller også med om lag ti personer til NATOs operasjon i Irak (NATO Mission Iraq, NMI), og beholder et lite logistikkelement i Jordan for å støtte operasjonene i Irak.

Den internasjonale koalisjonen har, sammen med irakiske styrker vært et viktig bidrag til å frata ISIL territoriell kontroll i Irak. - ISIL er dermed svekket, men opererer fortsatt som en terrororganisasjon med store finansielle og personellmessige ressurser. De har fortsatt evne til å gjennomføre terroraksjoner og utgjør en betydelig trussel, både i regionen og globalt, sier Solberg.

- Utviklingen I det nord-østlige Syria den senere tiden undergraver den fremgangen vi har hatt i kampen mot ISIL. Norge har fordømt Tyrkias angrep på Nord-Syria og har uttrykt sterk bekymring for de humanitære konsekvensen av offensiven. I tillegg til de tragiske angrepene på sivile, har offensiven også ført til nye flyktningstrømmer. Antallet flyktninger vil trolig øke hvis ikke pausen i kamphandlingene mellom tyrkiske styrker og kurdiske grupper opprettholdes. Dette understreker viktigheten av en fortsatt internasjonal innsats for å bidra til å stabilitet også i nabolandet Irak, sier statsministeren. 

Etterpurt bidrag med høy kvalitet
Oppdraget til Operasjon Inherent Resolve er å bidra til å nedkjempe ISIL militært og sette irakiske sikkerhetstyrker i stand til å håndtere trusselen fra voldelige ekstremister og opprørsgrupper. Det norske bidraget trener de irakiske styrkene i Anbar.

- Det norske bidraget er etterspurt, relevant og av høy kvalitet. I tillegg til kapasitetsbygging fokuseres innsatsen mot direkte støtte og rådgivning til irakiske sikkerhetsstyrker og operasjoner. Det norske bidraget er både ønsket og nødvendig, sier forsvarsminister Frank Bakke-Jensen 

NATOs kapasitetsbygging i Irak
NATO Mission Iraq trener også irakiske sikkerhetsstyrker. Norge har tatt på seg ansvar for støtte med mobile treningsteam, og samarbeider med Danmark, Estland og Litauen om å stille et felles rådgiverlag innen sanitetstjeneste. De vil begynne arbeidet i 2020.

Til toppen