Fortsetter samarbeid om digital inkludering

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Selv om de fleste nordmenn er ivrige brukere av ny teknologi og har god nok kompetanse til å sende e-post, bruke nettbank eller handle på nett, er mange personer ikke-digitale. Staten og KS har samarbeidet om Digihjelpen siden 2017. Nå forlenges avtalen for fire nye år.

Andre nestleder i KS, Jenny Følling, undertegnet avtalen sammen med statsråd Bjørn Arild Gram.
Andre nestleder i KS, Jenny Følling, undertegnet avtalen sammen med statsråd Bjørn Arild Gram. Foto: KDD

-Målet med samarbeidet er å inkludere enda flere i den digitale hverdagen og at alle landets kommuner etablerer lavterskel veiledningstilbud til sine innbyggere. Bruk av internett og digitale løsninger blir stadig viktigere for å fungere i samfunnet, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram (Sp).

– Grunnleggende digital kompetanse er en viktig forutsetning for å kunne bruke tjenester som det offentlige tilbyr. Det er fremdeles mange som strever med å tilpasse seg den digitale hverdagen. Vi håper at Digihjelpen vil bidra slik at kommunene kan etablere et fast tilbud for sine innbyggere, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen.

Sårbare møter


Flere kommuner har allerede faste tilbud for sine innbyggere som synes det er vanskelig å bruke digitale tjenester. Til sammen har over 120 kommuner fått tilskuddsmidler fra Kommunal- og distriktsdepartementet siden 2017.

De som benytter seg av veiledningstilbudene er først og fremst eldre, førstegenerasjon innvandrere og flyktninger og personer med ulike funksjonsnedsettelser.

Flere kommuner med etablerte tilbud forteller om lange ventelister og stor pågang fra innbyggere som ønsker hjelp til å mestre den digitale hverdagen.

Mange innbyggere føler på skam over å ikke beherske en PC, nettbrett eller å kunne bruke digitale tjenester. Flere kommunale veiledere forteller om sårbare møter med disse innbyggerne.

Se samarbeidsavtalen her(PDF)

Råd og veiledning


Målet med Digihjelpen er å gi råd og veiledning til kommuner som ønsker å hjelpe og veilede innbygger med lav eller ingen digital kompetanse. KS har blant annet utviklet netthåndboken www.digihjelpen.no som skal hjelpe kommuner med å utvikle eller videre utvikle veiledningstilbud til innbyggerne. På disse nettsidene finnes det også en rekke reportasjer fra ulike kommunale veiledningstilbud fra kommuner som allerede er i gang.

Flere veiledningstilbud


KS samarbeider også tett med Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse (HK-dir) som har utviklet en rekke gratis veiledningsressurser som kommunene fritt kan ta i bruk og tilpasse til lokale forhold. Mange av kurspakkene finnes også på flere språk, som urdu, tigrinja, somali, polsk, engelsk og arabisk. Disse veiledningsressursene og kursene ligger på www.digidel.no.