Forvaltningsloven skal bli mer brukervennlig

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Et utvalg oppnevnt av regjeringen skal revidere forvaltningsloven. – En oppdatert forvaltningslov vil legge bedre til rette for en god og effektiv saksbehandling tilpasset vår tids forvaltningsoppgaver, sier justis- og beredskapsminister Anders Anundsen (Frp).

Utvalget skal ledes av jussprofessor Inge Lorange Backer, og er sammensatt av personer med bakgrunn fra kommunesektoren, statlig forvaltning, privat advokatvirksomhet, Sivilombudsmannen og akademia.

– Forvaltningsloven står helt sentralt i forholdet mellom forvaltningen og enkeltmennesker. Den nye loven skal ha brukervennlige regler og et enkelt og klart språk slik at innbyggerne kan forstå loven, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner (H).

– Utvalget skal utarbeide en lov som gir grunnlag for en god saksbehandling, som ivaretar borgernes og private virksomheters rettssikkerhet og tillit til forvaltningen på alle nivå, sier Anundsen.

– Med en gjennomgang ønsker vi å finne og fjerne hindringer mot automatisert saksbehandling og utvikling av digitale tjenester. Et digitaliseringsvennlig og oppdatert lovverk vil gjøre forvaltningen i stand til å jobbe mer effektivt og tilby bedre tjenester til innbyggere og næringsliv, sier Sanner.

Dagens forvaltningslov er fra 1967, og var Norges første lov med alminnelige krav til forvaltningens saksbehandling. Formålet med utvalgsarbeidet er en gjennomgang av gjeldende lov og vurdere behov for endringer på bakgrunn av dagens praksis og digital teknologi.

Frist for å avgi innstilling er 1. november 2018.