Fra nyttår åpnes det for import av jordbærplanter til Norge

Nylig er det fastsatt endringer i plantehelseregelverket som innebærer at det nå åpnes for import av jordbærplanter til Norge. Endringene trer i kraft 1. januar 2015.

Det har vært et ønske fra store deler av næringen om å åpne for import av jordbærplanter fra EU. Dette vil gi jordbærprodusentene økt tilgang til jordbærsorter som i dag ikke finnes på det norske markedet. Dette er bl.a. sorter som vil forlenge sesongen og gi økt produksjon og lønnsomhet for norske bærprodusenter. I tillegg vil det gi økt variasjon av jordbærsorter til den norske forbruker og økt tilgang til norske bær i sesongen. 

Samtidig som det åpnes for import av jordbærplanter, stilles det visse vilkår for importen. Dette for å ivareta hensynet til de plantehelsemessige aspektene. Gjennom de fastsatte vilkår, anses dette hensynet tilstrekkelig ivaretatt for å hindre introduksjon og spredning av jordbærskadegjørere. Dette gjelder både skadegjørere som allerede eksisterer i Norge (rød marg) og nye skadegjørere som liten jordbærbladlus og strawberry mottle virus.

Til toppen