Utenriksministerens besøk til Colombia og Cuba bidrar til fremdrift i fredsprosessen

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Norge og Cuba, tilretteleggerland i fredsprosessen mellom den colombianske regjeringen og Farc-EP, annonserte i dag at partene er enige om en avtale med hensyn til den krevende situasjonen som oppsto i forhandlingene forrige uke.

Situasjonen oppsto etter at den colombianske regjeringen ba om at representanter for Farcs forhandlingsdelegasjon avbryter sine feltbesøk i Colombia. Farcs forhandlingsdelegasjon var i Colombia for å informere egne styrker om fremdriften i fredsprosessen og diskutere forberedelsene mot en fredsavtale.

- Jeg er glad for at partene er enige om en avtale som innebærer at fredsforhandlingene raskt vil gjenopptas, sier utenriksminister Børge Brende. Colombias befolkning har store forventninger til at partene snart vil komme i havn med en fredsavtale.

Den siste ukes vanskeligheter i fredsprosessen var tema for utenriksministerens samtaler med president Juan Manuel Santos i Colombia og Farcs leder Timoleón Jiménez på Cuba tidligere denne uken. Dagens felleskommuniké understreker at den norske og cubanske utenriksministrenes engasjement var svært viktig for å få på plass en løsning.

- I løpet av de siste dagene har jeg hatt gode samtaler med president Juan Manuel Santos, Farc-leder Timoleón Jiménez og den cubanske utenriksministeren Bruno Rodriguez Parrilla. At vi nå har kommet fram til en løsning på situasjonen viser at alle parter jobber målrettet fram mot en fredsavtale, fortsetter Brende.

Avtalen partene er enige om innebærer at forhandlingene gjenopptas så snart som mulig og at partene fortsetter arbeidet med utestående spørsmål med sikte på å få på plass en endelig fredsavtale. Fredsforhandlingene startet opp formelt i Oslo i oktober 2012 og er nå inne i en sluttfase. Gjenstående spørsmål dreier seg om endelig bilateral våpenhvile, nedleggelse av våpen, sikkerhetsgarantier og mekanismer for implementering.

Her finner du felleskommunikeet som ble lest opp av Cuba / Norge.