Historisk arkiv

Historisk gjennombrudd i fredsforhandlingene i Colombia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Utenriksdepartementet

- Jeg er svært glad for at partene nå har kommet til enighet om kjernespørsmålet i fredsforhandlingene; nedleggelse av våpnene og varig våpenhvile og slutt på fiendtlige handlinger. Etter nesten fire år med krevende forhandlinger nærmer vi oss nå en endelig slutt på konflikten, sier utenriksminister Børge Brende.

Colombias president Juan Manuel Santos og leder for opprørsgruppen Farc-EP Timoleón Jiménez kunngjorde i dag en historisk avtale om slutt på konflikten. Sammen med blant andre FNs generalsekretær Ban Ki-moon og president Raúl Castro deltok utenriksminister Børge Brende under den høytidelige seremonien i Havanna.

- For colombianerne er nå slutten på konflikten endelig innen rekkevidde. Jeg håper partene kan undertegne en endelig fredsavtale innen kort tid og starte et nytt kapittel i landets historie, sier utenriksminister Børge Brende.

Våpenhvilen og våpennedleggelsen skal overvåkes av FN med mandat fra sikkerhetsrådet, og en rekke internasjonale observatører vil delta i operasjonen. Avtalen betyr at forholdene nå ligger til rette for at Farc kan gå fra å være en væpnet gruppe til en politisk aktør. Avtalen inneholder også sikkerhetsgarantier og en forpliktelse om å trappe opp kampen mot angrep på menneskerettighetsforkjempere og sosiale ledere. Det er håp om at en endelig fredsavtale kan undertegnes i løpet av kort tid.

Fredsforhandlingene startet formelt opp i Oslo i oktober 2012. Nå gjenstår forhandlinger om re-integrering av Farc og mekanismer for gjennomføring av avtalen samt folkeavstemning. Norge og Cuba tilrettelegger forhandlingene, som finner sted i Havanna.

Den væpnede konflikten i Colombia har vart i over 50 år med enorme humanitære konsekvenser og lidelser for landets befolkning. Flere hundre tusen mennesker er drept, og nærmere syv millioner er drevet på flukt. En stor andel av ofrene for konflikten i Colombia er barn og unge.

****