Historisk arkiv

Regjeringen Solberg

Historisk enighet om endelig fredsavtale i Colombia

Historisk arkiv

Publisert under: Regjeringen Solberg

Utgiver: Statsministerens kontor

Colombias regjering og FARC kunngjorde i dag at de er enige om en endelig fredsavtale. Avtalen avslutter mer enn fire års forhandlinger. Den væpnede konflikten som har pågått i mer enn 50 år har medført over 220 000 tapte liv og millioner internt fordrevne flyktninger.

- Dette er en seier for hele det colombianske folk og jeg gratulerer partene, sier statsminister Erna Solberg.

Mer enn 50 års væpnet konflikt med store menneskelige lidelser for landets befolkning går med dette mot slutten. Den endelige avtalen vil undertegnes i en høytidelig seremoni i Colombia og bli lagt ut til folkeavstemning.

- Fredsavtalen tar sikte på å løse mange av de grunnleggende utfordringene som i utgangspunktet førte til konflikt ved å legge til rette for bredere politisk deltagelse, tilgang på jord og alternativer til kokaproduksjon, sier utenriksminister Børge Brende. Norge vil fortsette å bistå partene i oppfølgingen av avtalen, understreker han.

Norge har vært involvert i freds- og forsoningsarbeid i Colombia i flere tiår, og har sammen med Cuba tilrettelagt for forhandlingene i Havanna.

Fredsforhandlingene startet formelt opp i Oslo i oktober 2012.