Nyheter

Fugleinfluensa på ville fugler i Finnmark

Det har blitt påvist fugleinfluensa på ville fugler i Finnmark. Mattilsynet samarbeider med lokale myndigheter for å fjerne døde fugler og redusere smitte til andre fugler. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav.

Mattilsynet samarbeider godt med de berørte kommunene, Statsforvalteren i Troms og Finnmark, Veterinærinstituttet, Miljødirektoratet, FHI og NINA om den smittemessige håndteringen av situasjonen. Landbruks- og matdepartementet blir holdt løpende orientert.

– Departementet og politisk ledelse har nettopp fått en orientering fra Mattilsynet om saken, sier landbruks- og matminister Sandra Borch.

– Utbruddet av fugleinfluensa i Finnmark er en alvorlig situasjon for villfuglene i området. Jeg har bedt om å bli holdt orientert om utviklingen i saken, og Mattilsynet vurderer fortløpende tiltak for å hindre smittespredning, sier Borch.

Landbruks- og matministeren oppfordrer folk til å følge Mattilsynets råd.