Gårdsturisme og matopplevelser i Nordland

Med mål om å styrke og utvikle gårdsturisme og lokalmat ønsker Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen å utnytte gårdenes samla ressurser. Dette skal det jobbes med i prosjektet Gårdsturisme og Matopplevelser, som vil vare i tre år.

Fylkesmannen er prosjekteier og har prosjektlederfunksjonen. 

Det er to målgrupper for dette prosjektet: de som allerede er etablert med lokalmatproduksjon og reiseliv på gården, og de som har utviklingsambisjoner for gården i retning av det å satse nytt på ett eller begge områdene.

Tonnes i Lurøy, Nordand.
Prosjektet Gårdsturisme og Matopplevelser skal styrke og utvikle gårdsturisme og lokalmat i Nordland. Foto: Fylkesmannen i Nordland
Til toppen