Generalforsamling i Nye Veier AS: Trond Bokn valgt inn som nytt styremedlem

– Nye Veier har et høyt aktivitetsnivå innen utbygging. Selskapet jobber kontinuerlig med å oppnå mer vei for pengene, og samtidig øke den samfunnsøkonomiske lønnsomheten i planleggingen og gjennomføringen av utbyggingsprosjektene sine. Som nytt styremedlem vil Trond Bokn tilføre styret relevant erfaring fra ledelse, utvikling og styring av store industriprosjekter, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

På generalforsamlingen i Nye Veier 7. juni ble Trond Bokn (1970, Rogaland) valgt inn som nytt styremedlem, mens styreleder Harald V. Nikolaisen og styremedlemmene Dag Morten Dalen og Eli Giske ble gjenvalgt for to år. Christine Flataker Johannesen (1983, Vestland) ble valgt inn som nytt styremedlem tidligere i år.

Bokn er utdannet sivilingeniør innen kjemi fra NTNU. Han har jobbet med prosjektledelse, prosjektstyring og prosjektutvikling i Equinor ASA siden 1994, og er i dag direktør for global prosjektutvikling i konsernet. Bokn har tidligere blant annet vært prosjektdirektør for Johan Sverdrup-prosjektet. Han har også hatt internasjonale prosjektengasjementer i konsernet.

Styrets sammensetning
Etter generalforsamlingen  består styret i Nye Veier AS av følgende medlemmer:

Harald Nikolaisen (f. 1967, Oslo) (aksjonærvalgt)
Eli Giske (f. 1964, Akershus), (aksjonærvalgt)
Dag Morten Dalen (f. 1966, Akershus) (aksjonærvalgt)
Christine Flataker Johannessen (f. 1983, Vestland) (aksjonærvalgt)
Trond Bokn (f. 1970, Rogaland) (aksjonærvalgt)
Harald Monsen (ansattevalgt)
Cathrine Murstad (ansattevalgt)

Om Nye Veier AS
Nye Veier planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder riksveistrekninger, samt planlegger en jernbanestrekning (Ringeriksbanen). Staten er eier i Nye Veier for å ivareta nasjonal vei- og jernbaneinfrastruktur, og bidra til raskere, mer effektiv og helhetlig utbygging av deler av riksvei- og jernbanenettet, enn hva som kan oppnås gjennom utbyggingi tradisjonell forstand. Statens mål som eier er høyest mulig samfunnsøkonomisk lønnsomhet i de vei- og jernbaneprosjekter selskapet har fått ansvar for. Staten eier 100 prosent av Nye Veier.