Generalforsamling i Vygruppen AS: To nye styremedlemmer

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

– Pandemien har hatt stor innvirkning på Vygruppens virksomhetsområder, og selskapet er fortsatt i en krevende økonomisk situasjon. Det er derfor viktig at Vy forvalter sine ressurser på en best mulig måte. Med Dina Elverum Aune og Espen Almlid som nye styremedlemmer får styret tilført relevant kompetanse innen både finans- og økonomistyring og omstillingarbeid, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

På gårsdagens generalforsamling i Vygruppen AS ble Dina Elverum Aune og Espen Almlid valgt inn som nye aksjonærvalgte styremedlemmer, mens styreleder Berit Svendsen  og styremedlemmene Semming Semmingsen og Geir Inge Stokke ble gjenvalgt for to år.

Dina Elverum Aune (1964, Trøndelag) er utdannet økonom. Aune har lang erfaring med finans-, økonomi- og risikostyring. Hun er finansdirektør i Tensio AS, og har tidligere vært økonomisjef i Trondheim Havn IKS og finansdirektør i Fesil ASA. Hun har i tillegg vært fungerende konsernsjef i Fesil AS. Aune har lang og bred styreerfaring, også som leder av revisjonsutvalg.

Espen Almlid (1978, Innlandet) er utdannet siviløkonom og statsautorisert revisor fra BI. Han tok tidligere i år fatt på stillingen som  utbyggingsdirektør i Nye Veier siden. Almlid har hatt ulike lederstillinger i Bane NOR SF og jobbet i KPMG og PWC. Almlid har erfaring fra å lede omstillingsprosjekter i jernbanesektoren, og lang erfaring med økonomi- og virksomhetsstyring.

Om Vygruppen AS
Vy er et bredt transportkonsern med aktivitet i både Norge og Sverige. Virksomheten består i hovedsak av person- og godstransport på jernbane og busstransport

Statens begrunnelse for eierskapet i Vy er å ha en leverandør som kan møte statens behov for transport av personer og gods på jernbane. Statens mål som eier er høyest mulig avkastning over tid. Staten eier 100 prosent av Vy.