Presseinvitasjon

Gjerdrumutvalget legger frem utredningen om forebygging av kvikkleireskred i Norge

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Olje- og energiminister Terje Aasland og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram mottar Gjerdrumutvalgets utredning om forebygging av kvikkleireskred.

Nett-tv Gjerdrumutvalget legger frem utredningen om forebygging av kvikkleireskred i Norge

Se sendingen her

Se sendingen her

Tid: Mandag 28. mars klokken 10.00, dørene åpnes 09.30 (ta med gyldig pressekort og ID).

Sted: Marmorhallen, Klima- og miljødepartementet, Kongens gate 18.

Praktisk info:
Vi ber om at redaksjoner som ønsker å delta på pressekonferansen melder seg på ved å sende en e-post til kommunikasjonsrådgiver Ingrid Lønrusten Rogstad på ilr@oed.dep.no.

Pressekonferansen blir filmet av Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS) og kan følges direkte på regjeringen.no og Facebook. Opptaket er tilgjengelig begge steder i etterkant.

Presse som ikke har anledning til å være til stede på pressekonferansen kan sende inn spørsmål til info@oed.dep.no med teksten Gjerdrumutvalget i emnefeltet. Avsender-adressen må være registrert hos et mediehus eller oppgi frilansoppdrag. Vi kan ikke garantere at det blir tid til å stille alle spørsmålene i pressekonferansen.

Under pressekonferansen vil Gjerdrumutvalgets leder Inge Ryan vil legge frem utvalgets hovedkonklusjoner, før han overleverer utredningen til olje- og energiminister Terje Aasland og kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram. Deretter åpnes det for spørsmål fra media.

Bakgrunn for utvalget

Det regjeringsoppnevnte Gjerdumutvalget ble opprettet i februar 2021 i etterkant av kvikkleireskredet i Gjerdrum 30. desember 2020.

Utvalgets mandat er todelt. I tillegg til å vurdere tiltak for å styrke forebygging av kvikkleireskred i hele landet, leverte utvalget sin første delrapport i september 2021 om årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum. Gjerdrumutvalgets første delrapport kan leses her.

Gjerdrumutvalget ledes av tidligere stortingspolitiker og fylkesmann i Nord-Trøndelag, Inge Ryan.

Se utvalgets mandat her.

Mer info om utvalget kan leses på utvalgets eget nettsted her.

 

Pressekontakter for olje- og energiministeren er kommunikasjonssjef Arvid Samland, telefon 93 05 14 58, e-post arvid.samland@oed.dep.no og kommunikasjonsrådgiver Ingrid Lønrusten Rogstad, telefon 93 48 92 25, e-post ilr@oed.dep.no.

Pressehenvendelser til kommunal- og distriktsministeren kan rettes til departementets kommunikasjonsenhet: ke@kdd.dep.no, telefon: 22 24 25 00