NOU 2022: 3

På trygg grunn — Bedre håndtering av kvikkleirerisiko

Utvalget ble oppnevnt for å undersøke årsakene til Gjerdrumskredet og vurdere læringspunkter som kan forebygge slike skredulykker. Utvalget leverte en delrapport 29. september 2021 om årsakene til skredet på Gjerdrum. Utvalget la 28. mars 2022 fram en utredning med anbefalinger om tiltak for å bedre forebyggingen av ødeleggende kvikkleireskred.

Les dokumentet

Digitale vedlegg: