Oppnevning av utvalg som skal gjennomgå årsakene til skredet i Gjerdrum og arbeidet med forebygging av kvikkleireskred

Regjeringen har fredag 5. februar oppnevnt et ekspertutvalg som skal undersøke årsakene til kvikkleireskredet i Gjerdrum 30. desember og vurdere tiltak for å styrke forebyggingen av slike skredulykker i Norge generelt.

Last ned Kongelig resolusjon (pdf)