Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

God dialog og reelle konsultasjoner

Innlegget ble sendt til Sagat 06.07.2015

Ságat har på lederplass tatt opp hvordan departementene følger opp konsultasjonsprosedyrene mellom statlige myndigheter og Sametinget.

Regjeringen har i sin politiske plattform "Sundvolden-erklæringen" slått fast at konsultasjonsordningen med Sametinget står fast. Konsultasjoner skal være reelle og gjennomføres med målsetting om å oppnå enighet. Konsultasjonsprosedyrene kom på plass for 10 år siden under daværende kommunal- og regionalminister Erna Solberg. Mitt hovedinntrykk er at konsultasjonene går stadig bedre. Både Sametinget og myndighetene er tjent med at vi sammen prøver å oppnå enighet i saker som kan berøre samiske interesser.

Fulgte opp Sametingets initiativ til Samisk språkutvalg

Sametinget definerer arbeidsområdet sitt selv, og kan ta opp saker på eget initiativ med statlige myndigheter. Sametingets initiativrett overfor staten er bredere enn området for konsultasjonene. Dersom departementene av ulike grunner ikke vil gå videre med Sametingets initiativ, følger det heller ingen plikt til å konsultere.

I andre tilfeller ønsker departementene å gå videre med forslaget, og da konsulterer vi med Sametinget. Det har vi flere eksempler på, blant annet da Sametinget i sin tid tok initiativ til at vi burde sette ned et Samisk språkutvalg.

 

Konsultasjonsplikt og dialog

Vi har plikt til å konsultere Sametinget når myndighetene overveier å innføre lovgivning eller administrative tiltak som vil kunne påvirke samiske interesser direkte.

Når departementene tar opp en sak, legges det stor vekt på Sametingets vurdering av om saken vil kunne påvirke samene og samiske interesser, slik at det oppstår konsultasjonsplikt. I departementenes vurderinger er det derfor viktig å ha en god dialog med Sametinget, og det har departementene i all hovedsak, mener jeg.

I saker hvor det er uenighet om det foreligger konsultasjonsplikt, er det naturlig med en dialog mellom vedkommende departement og Sametinget. Sametinget bør da få en forklaring på hvorfor departementet mener det ikke foreligger konsultasjonsplikt.

Selv om det ikke er konsultasjonsplikt i en sak, er det viktig med god dialog med Sametinget. Dialogen blir da noe annerledes enn de formaliserte konsultasjonene, hvor det er krav om å konsultere med målsetning om å oppnå enighet. Flere departementer har etablert møtepunkter med Sametinget. Slike faste møter gir både Sametinget og departementene nyttige innspill og er med på å styrke samarbeidet mellom departementene og Sametinget.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har god dialog med øvrige departementer om gjennomføringen av konsultasjonsprosedyrene, og i vår arrangerte vi i samarbeid med Sametinget et seminar om konsultasjonsprosedyrene for ansatte i departementer og direktorater.

 

Fortsetter samarbeidet

Samerettsutvalget har i NOU 2007: 13 foreslått nye konsultasjonsregler. Vi er nå i gang med konstruktive konsultasjoner med Sametinget om dette for å finne gode og gjennomførbare løsninger. I mellomtiden vil departementene fortsette samarbeidet med Sametinget – både gjennom konsultasjoner og annen form for dialog.

Til toppen