Gode råd til departementene om samordnet styring

Dette innholdet er mer enn 4 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

– DFØ og Difi gir klare og tydelige råd for bedre og mer effektiv styring av staten. Dette er nok et ledd i Regjeringens politikk for å forenkle og forbedre offentlig sektor. Målet er at det kan bidra til skattelettelser og bedre tjenester i årene fremover, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Samarbeid mellom statlige aktører er i økende grad nødvendig for å løse viktige og krevende samfunnsoppgaver. Direktoratet for økonomistyring (DFØ) og Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) har kartlagt og utarbeidet seks råd til departementene om hvordan departementene best kan styre samarbeidsoppgaver i underliggende virksomheter.

– Innbyggerne vil ha gode tjenester tilpasset sin livssituasjon. Det krever at forvaltningen har tettere samarbeid på tvers av sektorene. DFØ og Difi gir her gode råd om slikt samarbeid, sier kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner.

Rådene er basert på erfaringer fra toppledere, mellomledere og medarbeidere i departementer og virksomheter som har vært involvert i konkrete tidsavgrensede samarbeidsoppgaver som en strategi eller handlingsplan.

Finansdepartementets Bestemmelser om økonomistyring i staten pålegger departementene å samordne styringen når deres underliggende virksomheter mottar bevilgninger fra flere departementer og utfører samarbeidsoppgaver. Kartleggingen er gjennomført på oppdrag fra Finansdepartementet og Kommunal- og moderniseringsdepartementet, og inngår som en del av Program for bedre styring og ledelse i staten