Godkjenner bro over Nordfjord

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner sier ja til veitrasé for bro over Nordfjord i Eid kommune.

- Det er ikke nasjonale eller viktige regionale hensyn som gir grunn til å overprøve kommunens vedtak i denne saken, sier Sanner.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner med dette kommuneplan for Eid med veitrasé for bro over Nordfjord mellom Lote og Anda.

Kommunen ønsker å ha denne broen til erstatning for ferge, i tillegg til fjordkryssingen for ny E39 som vil komme lenger inn i Nordfjord.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet finner ikke grunnlag for å ta innsigelsen fra Statens vegvesen til følge. Dette er i samsvar med uttalelse fra Samferdselsdepartementet.

Eid kommune - motsegn til kommuneplanen sin arealdel (pdf)

 

Kommunal- og moderniseringsdepartementets pressetelefon: 22 24 25 00