Godkjenner plan for økt gassuttak fra Ormen Lange-feltet

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Olje- og energidepartementet godkjente fredag 8. juli utbyggingsplanen for videreutviklingen av Ormen Lange-feltet - Ormen Lange fase 3.

- Dette prosjektet vil øke utvinningen fra Ormen Lange-feltet fra 75 til 85 prosent, samtidig som gassproduksjonen fra feltet forseres. Dette prosjektet bidrar til å opprettholde gassforsyningen fra Norge til våre venner i Europa fra midten av dette tiåret, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Målet for prosjektet er å øke gassutvinningen fra Ormen Lange med opptil 40 milliarder standard kubikkmeter (Sm3) gass. Forventet oppstart av prosjektet er 2025.

Ormen Lange fase 3 er et prosjekt som ved hjelp av to rikgasskompressorer på havbunnen vil øke utvinningen fra Ormen Lange-feltet. Operatøren oppgir at investeringene i fase 3 beløper seg til om lag 11,7 milliarder kroner, og at prosjektet vil bidra til utvikling av nøkkelkompetanse og ny teknologi innenfor havbunnskompresjon og overføring av kraft over lange avstander under vann, med norske leverandørbedrifter i front.

- Dette prosjektet er nok et bevis på hvor langt man kommer med høy kompetanse og nytenkning. Den innovative havbunnskompresjonen som nå skal tas i bruk er et førsteklasses teknologiprosjekt som det er grunn til å være stolt over, sier Aasland.

Illustrasjon av Ormen Lange-utbyggingen.
Ormen Lange-utbyggingen. Illustrasjon: Norske Shell.

Bakgrunn

Rettighetshaverne i Ormen Lange-feltet er organisert i en unit som består av utvinningstillatelse 208, 209 og 250.

Rettighetshaverne i Ormen Lange unit er: Shell (17,8134 prosent), Petoro AS (36,4850 prosent), Equinor Energy AS (25,3452 prosent), PGNiG Upstream Norway AS (14,0208 prosent) og Vår Energi AS (6,3356 prosent).

Ormen Lange-feltet er et gassfelt påvist i 1997 og lokalisert i Norskehavet om lag 120 km nordvest for Kristiansund. Opprinnelig plan for utbygging og drift ble godkjent i 2004, og feltet ble satt i produksjon i 2007. Dypt vann (700-1100 meter) og forholdene på havbunnen gjorde utbyggingen utfordrende. Utbyggingsløsningen som ble valgt var basert på nye teknologiske løsninger.

Ormen Lange-feltet er bygd ut i faser. I første fase ble den sentrale delen av feltet bygget ut med 2 bunnrammer. I fase 2 ble det installert to nye bunnrammer sør (2009) og nord (2011) på feltet, sammen med en pilot for havbunnskompresjon (sluttført 2015) og landbasert gasskompresjonsanlegg på Nyhamna (oppstart 2017).

Feltet består nå av fire havbunnsrammer, hver med åtte brønnslisser. Det er totalt 19 produksjonsbrønner. Brønnstrømmen transporteres i to flerfaserørledninger til Nyhamna-terminalen for prosessering før den eksporteres i Langeled-rørledningen via Sleipner til Easington i Storbritannia.

Olje- og energidepartements brev med godkjennelse kan leses her.