Godkjenner småhusplan i Oslo

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet godkjenner småhusplanen for 29000 eiendommer i Oslo. Klager på den reviderte småhusplanen tas ikke til følge.

Oslo kommune gjorde endringer i sin småhusplan i 2013. Hensikten var å legge opp til en noe strengere behandling av hvilken bebyggelse som tillates oppført i småhusområdene i Oslo. Oslo kommune har også ønsket at bestemmelsene bedre ivaretar hensynet til utearealer, terreng og større trær.

Endringene i reguleringsplanen ble påklaget av utbyggerne Neptune Properties AS og Location Holding AS. Klagerne mener at enkelte av kommunens vedtatte reguleringsbestemmelser er ulovlige.

Departementet har nå vurdert bestemmelsene og funnet at de ligger innenfor det som kan reguleres etter plan- og bygningsloven. Etter loven er det kommunen som setter rammene for utbyggingen i kommunen, og som dermed avgjør hvordan en eiendom kan utnyttes.

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har tidligere opphevet et klagevedtak fra Fylkesmannen i Oslo og Akershus i sammen sak. Fylkesmannen mente småhusplanen var ugyldig fordi grunneierne ikke var tilstrekkelig varslet.

For å sikre en samlet behandling av småhusplanen tok departementet over behandlingen av klagene. Etter en grundig vurdering har departementet nå kommet til at planen kan stadfestes slik den ble vedtatt av Oslo kommune.

 

Vedtak: