Godkjenner utbyggingen av Frosk

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Olje- og energidepartementet godkjente fredag 8. juli selskapenes plan for utbygging og drift (PUD) for Frosk-forekomsten.

- For andre gang i år har departementet godkjent en utbyggingsplan i Alvheim-området. Jeg er svært fornøyd med hvordan rettighetshaverne satser på økt utvinning i dette området og vet det er mer i vente utover året, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Frosk er en petroleumsforekomst som ligger i tilknytning til Bøyla-feltet i den midtre delen av Nordsjøen. Frosk blir nå en del av Bøyla-feltet og vil tilknyttes produksjonsskipet på Alvheim-feltet (Alvheim FPSO) ved hjelp av eksisterende utstyr. Prosjekt består av to nye havbunnsbrønner og vil også bidra til ekstra levetid for Alvheim-feltet. Produksjonen fra Frosk ventes å starte i 2023 med en forventet produksjonshorisont er 10 år.

- I tillegg til skatteinntekter og arbeid knyttet til bygging og installering, vil utbyggingen av Frosk og forlenget drift av produksjonsskipet på Alvheim-feltet bidra positivt til sysselsetting nasjonalt og regionalt også i driftsfasen, sier Aasland.

Investeringene er beregnet til om lag 2 milliarder kroner. De utvinnbare reservene er beregnet til 1,51 millioner standard kubikkmeter (Sm3) oljeekvivalenter, fordelt på 1,43 millioner Sm3 olje og 0,08 milliarder Sm3 gass. Prosjektet er samfunnsøkonomisk lønnsomt og robust.

Bilde av Frisk-forekomsten
Frosk-forekomsten tilknyttet Alvheim FPSO via Bøyla-feltet. Illustrasjon: Aker PB

Bakgrunn

Frosk ble funnet tidlig i 2018 i utvinningstillatelse 340, og kunnskap om funnet er økt gjennom to brønner i utvinningstillatelse 869. Rettighetshaverne har basert konseptvalget for utbyggingen på informasjon og produksjonserfaring fra prøveutvinning fra en testbrønn. Rettighetshaverne planlegger å videreføre denne brønnen som en ordinær produksjonsbrønn.

Bøyla ligger i utvinningstillatelse 340 og ble påvist i 2009. Plan for utbygging og drift ble godkjent i 2012. Feltet er bygd ut med en havbunnsramme med to horisontale produksjonsbrønner og en vanninjeksjonsbrønn. Brønnstrømmen transporteres i rørledning til Alvheim FPSO. Alvheim FPSO har i dag en antatt levetid til 2033, men rettighetshaverne har som ambisjon å forlenge levetiden til 2040.

Alvheim-feltet består av utvinningstillatelsene 203, 088BS, 036C og de seks forekomstene Kameleon, Boa, Kneler, Viper, Kobra og Gekko. Vilje-, Volund-, Bøyla- og Skogul-feltene er knyttet opp til Alvheim.

Rettighetshaverne i Frosk er Aker BP ASA (operatør, 65 prosent), Vår Energi AS (20 prosent) og Lundin Energy Norway (15 prosent). Lundin Energys olje- og gassvirksomhet ble overført til Aker BP 30. juni.

Olje- og energidepartements brev med godkjennelse kan leses her.