Godt møte om energisamarbeid mellom Norge og Belgia

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Statsminister Jonas Gahr Støre og Belgias statsminister Alexander De Croo møttes mandag i Stavanger for å konkretisere energisamarbeidet mellom de to landene.

Statsminister Jonas Gahr Støre sitter ved et møtebord sammen med Belgias statsminister De Croo og hans delegasjon.
Statsminister Jonas Gahr Støre og Belgias statsminister Alexander De Croo. Foto: Tone Hertzberg / Statsministerens kontor

I februar undertegnet Støre og De Croo en intensjonsavtale (MoU) om økt samarbeid om energi og grønn omstilling. Under ONS i Stavanger møttes de igjen for diskutere veien videre. De hadde også et møte med norske og belgiske industribedrifter og energiaktører.

– Jeg er glad for å møte min belgiske kollega igjen. Vi har startet et viktig samarbeid som kan gi positive ringvirkninger i mange år fremover. Det er gode forskningsmiljøer og bedrifter i både Norge og Belgia som jobber med å utvikle ny teknologi, grønn industri og innovative løsninger. Økt samarbeid er viktig for å nå de klimamålene vi har satt oss, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Norge og Belgia har felles interesser av et forsterket samarbeid rundt Nordsjøen og på energiområdet, særlig om karbonfangst, -transport og -lagring, hydrogen og havvind.

Norge og Belgia vil i løpet av høsten ha samtaler med sikte på en avtale om import og eksport av CO2. Dette er nødvendig for å kunne lagre CO2 fra Belgia på norsk kontinentalsokkel.

Equinor og belgiske Fluxys har startet et prosjekt for å vurdere transport av CO2 i rør fra industri i Nord-Europa til Norge med sikte på permanent lagring på norsk sokkel.

– Karbonfangst og -lagring (CCS) er et viktig klimatiltak som kan få ned utslippene fra industrien. Vi kan ikke nå klimamålene uten en storstilt utbygging av CCS. For at dette skal bli kostnadseffektivt, må flere land investere i karbonfangstløsninger. Jeg ser frem til et videre samarbeid med Belgia om dette, sier Jonas Gahr Støre.

Belgia vedtok en ambisiøs hydrogenstrategi i 2021 og har en del mindre prosjekter under planlegging, som blant annet involverer Equinor. Norge har et kompetent næringsliv og gode forsknings- og teknologimiljøer som allerede utvikler og leverer utstyr og tjenester for produksjon, distribusjon, lagring og bruk av hydrogen. På møtet mandag utvekslet Norge og Belgia kunnskap og erfaring med produksjon og bruk av hydrogen.

I samtalen kunne statsministeren også bekrefte at selskapene på norsk sokkel går for fullt og dermed bidrar til Europas energisikkerhet i en tid der andelen russisk gass går ned som følge av krigen i Ukraina. Norsk gass ilandføres blant annet i Belgia.

Havvind kan bli en nøkkelkilde til fornybar energi i et globalt perspektiv. Belgia har lang erfaring med havvind i Nordsjøen. Den norske regjeringen lanserte en storstilt satsing på havvind i mai i år.  Ambisjonen de neste 20 årene er at det skal produseres nesten like mye ny kraft fra havvind som vi produserer totalt i Norge i dag.