Grenseløst, digitalt Norden

Vi jobber for at du skal kunne bruke personnummer og bank-id på tvers av landegrensene i Norden. Norden skal være verdens mest integrerte region.

Det nordiske samarbeidet skal levere resultater som merkes i hverdagen for innbyggerne og som styrker konkurransekraften vår. Norden skal være verdens mest integrerte region. Med norsk formannskap i det nordiske regjeringssamarbeidet i år skal vi bidra til bedre digitale tjenester for innbyggerne på tvers av nabolandene i nord, legge til rette for den nye digitale økonomien og skape grunnlag for nye arbeidsplasser.

Hvert år flytter mange tusen innbygger mellom de nordiske landene, og langt flere ferierer i nabolandene. Dette skaper vekst, men kan også medføre bry og utfordringer. Er du på flyttefot trenger du for eksempel mobilabonnement, en lønnskonto for å motta lønnen din og du må bli registrert som arbeidstaker i landet for å få sykepenger. Er du på ferie trenger du kanskje å hente ut resepter du har glemt hjemme. Dette er enklere sagt enn gjort.

Norge er en del av EUs indre marked. Det tjener oss godt. Vi er også aktiv deltager i utviklingen av det digitale indre marked. EU viser vei og utviklingen går fort, men vi har fortsatt langt igjen. Hvert land har sine egne offentlige digitale tjenester. Når disse ikke snakker sammen skaper det hindre for oss enten vi er ferierende, arbeidstakere eller næringsdrivende som vil etablere seg eller tilby varer og tjenester på tvers av landegrensene.

Skal og må være i toppsjiktet internasjonalt

I 2017 har Norge formannskapet i Nordisk ministerråd. Vi har satt Norden i omstilling og Norden i Europa som hovedprioriteringer i vårt program. Samarbeid om digitalisering er nærmest en forutsetning for å lykkes med å styrke grønn konkurransekraft og bidra til et leveringsdyktig og sterkt Europa gjennom nordisk samarbeid.

I disse dager leder Norge forhandlinger med de nordiske og baltiske landene om en felles erklæring – et felles løft. Ambisjonen er høye: Den nordisk-baltiske regionen skal være ledende på det digitale området – i Europa og globalt.

Satsingen på Norden og Baltikum er ikke tilfeldig. Nordiske land tar de fire øverste plassene på Europakommisjonens digitaliseringsindeks. Estland har lenge vært et digitalt foregangsland og har digitalisering som hovedprioritering når de overtar EU-formannskapet til sommeren. Bredbånd- og mobildekningen i vår region er god, innbyggerne har høy digital kompetanse, de handler på nett og det offentlige ligger langt fremme i å tilby tjenester på nett. Legger du til at vi er tett integrert økonomisk og har mye til felles kulturelt, politisk og regulatorisk, ligger mye til rette for å lykkes. Ikke bare hver for oss, men som én kraftfull digital region, til gode for innbyggerne våre og Europa.

Enklere å bruke tjenester i hele Norden og Baltikum

Samarbeidet er allerede i gang. Som digital region vil vi samarbeide, utveksle informasjon og erfaringer, og koble sammen våre nasjonale systemer for digitale offentlige tjenester for å tilby førsteklasses tjenester til innbyggere og bedrifter på tvers av landegrensene. Her er noen eksempler:

Vi jobber for at du skal kunne bruke personnummeret ditt og din bank-id på tvers av landegrensene slik at du kan søke opptak til skoler og universitetet eller bruke banktjenester. For mange virksomheter vil bedre elektroniske anbud kunne utvide markedene og fjerne kostnader ved å flytte papir.

Hvis IT er motoren i internettøkonomien, er data drivstoffet.  Med utrulling av et lynraskt 5G-nett i regionen vil kjøleskapet ditt, bilen din og hytten din snart være på nett og nye tjenester se dagens lys.

Kartverket og svenske Lantmåteriet jobber med utveksling av kartdata, et samarbeid som kan ha stor betydning for å introdusere selvkjørende kjøretøy.

Det nordisk-baltiske samarbeidet vil også gripe fatt i dataflyt på tvers av landegrensene og legge til rette for startups og gründermiljøer slik at nye virksomheter får muligheter for vekst og markeder å utfolde seg i.

Vi trenger et internasjonalt digitalt lederskap. 25. april setter vi kursen. Under ministerkonferansen Digital North vedtar vi planen. I tillegg til å konkurrere om å komme først i mål, skal den bidra til å gjøre det lettere å være innbygger, gründer og bedrift i vår del av verden.

Til toppen