Vis hele kalenderen

11.02.2014

  • Gründersamling

    Monica Mæland| Nærings- og fiskeridepartementet

    Monica Mæland inviterer til gründermiljøet til samling.

    Næringsministeren har invitert gründere og representanter for virkemiddelapparatet, fasilitatorer, kapitalaktører m.fl.