Halvard Ingebrigtsen ny stabssjef ved Statsministerens kontor

Statssekretær Halvard Ingebrigtsen blir stabssjef ved Statsministerens kontor (SMK).

Kristine Kallset har vært stabssjef siden regjeringen tiltrådte i oktober 2021 og frem til nå. Hun fortsetter som statssekretær ved SMK.  

– Kristine har gjort en svært god jobb som stabssjef i de to første årene av vår regjeringsperiode. Hun har spilt en viktig rolle i arbeidet ved SMK, med å utvikle samarbeidet i regjeringsapparatet og i gjennomføringen av regjeringens politiske plattform til nå. Jeg er glad for at Kristine blir værende ved kontoret som statssekretær for meg, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Halvard Ingebrigtsen begynner som stabssjef fra og med fredag 8. mars.

– Jeg er glad for at Halvard har takket ja til å være stabssjef. Halvard har svært lang og allsidig erfaring i Arbeiderpartiet. Kombinasjonen av hans erfaring fra regjering og fra Arbeiderpartiets stortingsgruppe, partikontor og partiapparat, blir viktig fremover, ikke minst frem mot valget i 2025, sier statsministeren.

Ingebrigtsen var statssekretær ved Statsministerens kontor for Jens Stoltenberg 2012-13. Før det var han statssekretær i Kultur- og kirkedepartementet og i Nærings- og handelsdepartementet. Ingebrigtsen har vært konstituert statssekretær for pressesaker siden oktober i fjor, mens Kristoffer Thoner avviklet foreldrepermisjon.  Ingebrigtsen blir nå utnevnt fast som statssekretær ved SMK.  

Han har også vært nestleder i sekretariatet til Arbeiderpartiets stortingsgruppe, og fungerte i fjor som partiets kommunikasjonssjef i to perioder. Ingebrigtsen har også vært finansråd og fungerende fylkesrådsleder i Viken og leder for Lørenskog Arbeiderparti.