Halvårleg pressekonferanse

Sted:

Kl. 11.00: Statsministeren inviterer til halvårleg pressekonferanse i Regjeringas representasjonsanlegg i Riddervoldsgate 2.

Det vert enkel servering for pressefolk i Parkveien 45 frå kl. 10.00.

Pressefolk som vil vere til stades, må ha med pressekort og gyldig ID. Inngang via Riddervoldsgate 2. Det er gravearbeider i Riddervoldsgate, og parkering utanfor er derfor ikkje mogleg.

Presse som ønskjer å rigge til pressekonferansen, kan møte opp frå kl. 09.00.

Sjå pressekonferansen på nett-tv: http://regjeringa.no/halvarleg-jul-2015

Pressekontaktar er kommunikasjonssjef Trude Måseide, telefon 957 26 510 og kommunikasjonsrådgivar Anne Nordskog, telefon 975 30 948.