Avvikler den praktiske drosjesjåførprøven:

Håper på økt rekruttering av drosjesjåfører i distriktene

– Vi ser at drosjenæringen i distriktene sliter med rekrutteringen, og regjeringen ønsker å bidra til økt rekruttering. Selv om det sannsynligvis er flere grunner til at færre velger dette yrket i distriktene, kan vi ikke utelukke at prøvekravene kan spille en rolle. Derfor avvikler vi nå kravet om praktisk drosjesjåførprøve, sier samferdselsminister Jon-Ivar Nygård.

I dag må personer som søker om kjøreseddel for drosje bestå både en teoretisk og en praktisk drosjesjåførprøve hos Statens vegvesen for å kunne bevise at de har god nok fagkompetanse. Nå har Samferdselsdepartementet bedt Statens vegvesen avvikle den praktiske drosjesjåførprøven. Det betyr likevel ikke at en kan få kjøreseddel uten å bevise fagkompetanse, da kravene om teoretisk drosjesjåførprøve er uendret.

– Selv om den praktiske drosjeførerprøven avvikles, stilles det fortsatt høye kompetansekrav til drosjesjåfører i Norge. Det er viktig, fordi folk må kunne ha tillit til at drosjesjåførene kan jobben sin, og det bidrar den teoretiske prøven til, sier samferdselsministeren.

Den praktiske drosjesjåførprøven har i dag kun vært tilgjengelig på utvalgte trafikkstasjoner i landet, og for noen har dette gitt både lang reisevei og noe ventetid for å få ledig time. Den teoretiske prøven er billigere for kandidaten å gjennomføre, har kort ventetid for ledig time og er tilgjengelig på alle Statens vegvesens trafikkstasjoner.

Samferdselsdepartementet skal evaluere og vurdere virkningene av tiltaket senere.

Regjeringen ønsker en trygg drosjenæring, og har allerede innført strengere regler for å styrke kvaliteten og seriøsiteten i næringen. Blant annet ble det fra 1. juni 2023 innført krav om fagkompetanse for løyvehaverne.