Vidar Helgesen på internasjonal havkonferanse

Klima- og miljøminister Vidar Helgesen er Norges delegasjonsleder på den internasjonale havkonferansen Our Ocean som arrangeres av EU 5. og 6. oktober. Konferansen er den fjerde i rekken og finner sted på Malta.

Our Ocean var et initiativ fra USAs tidligere utenriksminister John Kerry, og han deltar også på Malta. Konferansen har utviklet seg til å bli et sentralt møtested for alle som arbeider med å beskytte havområdene. Deltakerne kommer både fra regjeringer, privat næringsliv og organisasjoner. 

–Havet er en kilde til enorm rikdom hvis vi forvalter det riktig. I dag er klimaendringer, forsuring, forsøpling og overfiske noen av truslene mot havmiljøet. Det er viktig for Norge som en stor havnasjon å bidra til å styrke bærekraftig forvaltning av hav internasjonalt, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

Marin forsøpling er et viktig tema på konferansen, i tillegg til arbeid mot ulovlig fiske, havforsuring, marint vern og blå økonomi. I 2019 skal Norge være vertskap for Our Ocean.

Til toppen