Presseinvitasjon:

Helse- og omsorgsminister Bent Høie besøker Vistestølen sykehjem og aktivitetstilbodet Inn på tunet på Steindal gård torsdag 14. desember

På Vistesølen sykehjem vil statsråden besøke tilbodet til personar med demens. Høie skal også møte brukarar og tilsette på Steindal gård. Garden har dagaktivitetstilbod til eldre i samarbeid med Randaberg kommune.

Regjeringa arbeider med kvalitetsreforma Leve hele livet. Målet er at alle eldre skal få betre hjelp og støtte til å meistre livet. Reforma handlar om det grunnleggande tilbodet til eldre: mat, måltidsglede, aktivitet og fellesskap, helsehjelp og samanheng i tenestene. Statsråden skal på fagkonferansen i Stavanger og i Randaberg få innspel i arbeidet med reforma.

Program:

09.00-09.30 Statsråden opnar fagdag om ernæring.
Adresse: Park Inn by Raddison, Lagårdsveien 61 (tidligere KNA-hotellet)

10.00-10.30 Omvising på Vistestølen sykehjem. Statsråden møter brukarar og tilsette.
Adresse: Vistestølen 2

10.45-12.00 Enkel lunsj med brukarar og tilsette på Steindal gård og «Inn på tunet». Statsråden besøker mellom anna cowboy-fortet, som er ein del av tilbodet på Steindal gård.
Adresse: Tungenesveien 83 

Pressa er velkomen til å delta. Statsråden er tilgjengeleg for intervju. 

Til toppen