Vis hele kalenderen

14.04.2015

  • Helse- og omsorgsminister Bent Høie møter i Stortinget

    Bent Høie| Bent Høie| Helse- og omsorgsdepartementet

    Sted: Stortinget

    Helse- og omsorgsminister Bent Høie møter i Stortinget for to interpellasjoner og behandling av helse- og omsorgskomiteens behandling av endringer i pasient- og brukerrettighetsloven og spesialisthelsetjenesteloven (fritt behandlingsvalg)

    Les mer på Stortingets nettsider

Til toppen