Høie på Verdens helseforsamling

Dette innholdet er mer enn 5 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Helse- og omsorgsminister Bent Høie deltar denne uken under Verdens helseorganisasjon (WHO) sin årlige helseforsamling i Genève. Tydeligere lederskap i WHO for å hjelpe medlemslandene i å utvikle velfungerende helsesystemer, styrket innsats for utdanning og rekruttering av helsearbeidere, kampen mot tobakk og antibiotikaresistens, og ikke minst betydningen av å se folkehelse og bærekraft i sammenheng, er viktige tema.

Et tydelig lederskap og veiledning fra WHO er avgjørende for å lykkes i det viktige arbeidet med å nå bærekraftsmålene frem mot 2030. Det er viktig for at vi skal lykkes med å forebygge sykdom og for å unngå at helsekriser eskalerer som i ebola-utbruddet, sier Høie.

FNs bærekraftsmål 2030 har satt en rekke helsepolitiske mål. Helse- og omsorgsministeren understreket i sitt innlegg behovet for at WHO tar tydelig lederskap for å hjelpe medlemslandene i å utvikle velfungerende helsesystemer.

I sitt innlegg løftet også statsråd Høie viktigheten av ikke å tenke for snevert i det langsiktige folkehelsearbeidet. Folkehelsearbeid handler også om en bærekraftig utvikling og samarbeid på tvers.

- Mye av det som er viktig for folkehelsen og en bærekraftig utvikling skjer ikke i helsesektoren, heller ikke i offentlig sektor. Derfor må vi jobbe sammen, både i offentlig, privat og frivillig sektor. I Norge har vi gode tradisjoner for samarbeid mellom myndigheter, næringsliv og frivillige. Disse erfaringene er jeg glad for å få anledning til å dele med andre, sier Bent Høie.

Fram mot 2030 vil det være behov for 45 millioner flere helsearbeidere i verden. I sitt innlegg løftet Høie frem behovet for å øke utdanning og rekruttering av helsearbeidere. Dette vil være særlig viktig for å nå FNs bærekraftsmål om å sikre god helse til alle.

Statsråden deltar i FNs høynivåkommisjon om helsearbeidere og økonomisk vekst og deltok i videre diskusjoner om dette under helseforsamlingen. Kommisjonen ledes av Frankrikes president Hollande.

- Kvinner er løsningen. Utdanning og rekruttering av helsearbeidere er også  viktig redskap for å styrke kvinners stilling i samfunnet verden over, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

I Genève deltok statsråden på ministerlunsj der tobakk var tema. Han møtte også den britiske folkehelseministeren Jane Ellison og assisterende generaldirektør i WHO Oleg Chestnov. Storbritannia innførte standardiserte tobakkspakninger fredag 20. mai.

- Gratulerer til min kollega Jane Ellison som har kjempet en lang kamp mot tobakksindustrien. Forrige uke vant staten i Storbritannina mot tobakksindustrien i høyesterett. Det er en viktig seier for folkehelsen og for at vi snart kan få en tobakksfri generasjon. Snart presenterer jeg Norges lovforslag på standardiserte tobakkspakninger, sier Høie.  

I april deltok statsråd Høie på FNs spesialsesjon (UNGASS2016) om veien videre i internasjonal narkotikapolitikk. Diskusjonen der ble fulgt opp i Gèneve.

- Norge er opptatt av å styrke helseperspektivet i narkotikadebatten. Under verdens helseforsamling har jeg møtt helseministrene fra Columbia og Sveits for å diskutere veien videre mot ny handlingsplan mot narkotika i 2019, sier Høie.

Norge har i sin handlingsplanen mot antibiotikaresistens satt seg mål om at redusere bruken av antibiotika i befolkningen med 30 prosent.

- Bruke medikamentene riktigere, øke kunnskapen om antibiotikaresistens, men ikke minst skal vi være en pådriver internasjonalt i utviklingen av nye antibiotika og vaksiner. Derfor er samarbeidet med andre nasjoner i FN-systemet så viktig, også for å bekjempe antibiotikaresistens, sier Høie.

Les helse- og omsorgsminister Bent Høies innlegg