Helse- og omsorgsministeren åpner "Det finnes hjelp"- digital lavterskeltjeneste og behandlingstilbud i poliklinikk for voksne over 18 år som står i fare for å begå overgrep mot barn

Sted: Oslo